ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μετατροπή ιστοσελίδας σε δυναμική

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας

Η υπηρεσία αυτή, απευθύνεται σε επαγγελματίες που διαθέτουν ήδη μια στατική ιστοσελίδα (HTML) και επιθυμούν να την μετατρέψουν σε δυναμική. Αυτή η μετατροπή θα τους προσφέρει την δυνατότητα να προσθέτουν, να αφαιρούν και να επεξεργάζονται κείμενα και φωτογραφίες μόνοι τους.

Η OpenWare προσφέρει τη δυνατότητα μετατροπής του ήδη υπάρχοντος σχεδιαστικού σε δυναμικό. Το έμπειρο δημιουργικό μας τμήμα εξετάζει την υπάρχουσα ιστοσελίδα και σάς ενημερώνουν για όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Επιπλέον, προσφέρουμε εκπαίδευση στη χρήση της δυναμικής ιστοσελίδας, διάρκειας 120 λεπτών, ώστε να μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να προσθέτετε νέα κείμενα και φωτογραφίες ή να μεταφέρετε τα ήδη υπάρχοντα στο νέο δυναμικό website.