Κατασκευή web εφαρμογών

Κατασκευή web εφαρμογών

Εφαρμογή ονομάζεται το λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχει σχεδιαστεί ώστε να πραγματοποιεί συγκεκριμένες διεργασίες, να επιτυγχάνει στόχους και να εξάγει στον χρήστη την απαιτούμενη πληροφορία. Η Web εφαρμογή είναι το ίδιο με την μόνη διαφορά ότι δεν εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά είναι προσβάσιμη μέσω του internet με την χρήση web browser της επιλογής σας ή κάποιου τοπικού δικτύου (Intranet).

Η web εφαρμογή δεν έρχεται να υποβαθμίσει την έννοια της ιστοσελίδας, αλλά να προσφέρει λύσεις σε εξειδικευμένες ανάγκες. Η web εφαρμογή είναι απαραίτητο εργαλείο για επιχειρήσεις που απαιτούν να προσφέρουν ακόμα πιο προηγμένες υπηρεσίες στους πελάτες ή στους συνεργάτες τους.

Η OpenWare, μελετά και αναλύει διεξοδικά τους στόχους και τις ανάγκες της επιχείρησής σας για την υλοποίηση της web εφαρμογής που  χρειάζεστε. Οργανώνουμε και συντονίζουμε όλα τα στάδια ανάπτυξης της εφαρμογής. Έχοντας εξαιρετικό και μακροχρόνιο background στο χώρο της πληροφορικής και του internet, επιλέγουμε τα κατάλληλα εργαλεία & frameworks για την ασφαλή και άρτια ανάπτυξη της web εφαρμογής σας.

Γιατί να επιλέξω web εφαρμογή

- Είναι πιο οικονομικές μιας και δε απαιτείται νέα άδεια εγκατάστασης για κάθε νέο χρήστη.

- Είναι  ευέλικτες καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω υπολογιστή, tablet, smart phone, PDA κ.ά. ανεξαρτήτως λειτουργικού.

- Επιτρέπουν στο χρήστη να συνδεθεί με ασφάλεια από όπου και αν βρίσκεται, εφόσον έχει πρόσβαση στο Internet, αντλώντας έτσι όλη την πληροφορία που χρειάζεται.

Διαδικασία υλοποίησης ανάπτυξης εφαρμογής:

- Πραγματοποιούνται συναντήσεις για να ολοκληρωθεί η ανάλυση του project και να καταγραφούν πλήρως οι ανάγκες του πελάτη.

- Παρουσιάζεται ηλεκτρονικά η δομή της εφαρμογής.

- Δημιουργία συμφωνητικού στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που θα υλοποιηθούν, καθώς ο χρόνος και το κόστος των εργασιών. Αφού υπογραφεί και σταλεί, ειδοποιήστε για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

- Παραδίδεται δοκιμαστική έκδοση (με γνώμονα συμφωνητικό που έχει υπογραφεί).

- Πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση της εφαρμογής (με γνώμονα συμφωνητικό που έχει υπογραφεί).

Γιατί να επιλέξω την OpenWare για την ανάπτυξη της Web Εφαρμογής

Η OpenWare χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες μπορεί να κατασκευάσει web εφαρμογές οι οποίες:

  • Είναι κομμένες και ραμμένες για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του επαγγελματία
  • Προσφέρουν ένα ανεπτυγμένο περιβάλλον εργασίας στον χρήστη (Ajax, jQuery...).
  • Επικοινωνούν και ανταλλάσσουν δεδομένα με βάση δεδομένων (π.χ. SQL Server, Oracle, Postgres, κ.α.).
  • Αλληλεπιδρούν με άλλα πληροφοριακά συστήματα με χρήση Web Services.
  • Εξάγουν χρήσιμη πληροφορία σε μορφή αναφορών (reports) και διαγραμμάτων.

©2020 OpenWare. All Rights Reserved.

Search